Výstavba pěti hal

Rekonstrukce komunikací

Výstavba kanalizace

Dokončení dešťové a splaškové kanalizace DN 300 včetně přípojek DN 200 pro PSJ holding a.s. na stavbě Archivu v Praze 4 – Chodovci. Termín realizace 1999 - 2000.
Rodinné domy na klíč

Dokončení kanalizace

Webdesign by Daniel Kripner
|