REFERENCE

PARTNEŘI

CERTIFIKÁTY

Certifikace:

Naše společnost zavedla v roce 2002 systém manage. jakosti podniku ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění dopravních a inženýrských staveb, který každoročně obnovuje.

Tento systém byl zaveden, prověřen a uznán akredit. ve spolupráci s Českým lodním a průmyslovým registrem, který je sleduje a kontroluje.

Společnost je řízena majitelem, který je v seznamu autorizovaných inženýrů v oboru dopravních staveb.

Webdesign by Daniel Kripner
|